Υπηρεσίες

ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ Ι.Χ -ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Η ευθυγράμμιση των τροχών είναι ο έλεγχος και η ρύθμιση της γεωμετρίας του οχήματος και των παρακάτω γωνιών του: της γωνίας κάμπερ, της γωνίας κάστερ και της γωνίας σύγκλισης (παραλληλισμού). Κάθε όχημα έχει πολύ ακριβείς μετρήσεις και η ρύθμιση της γίνεται κατά χιλιοστό.

(περισσότερα…)